Simhopp

Simhopp i Tokyo-OS 2021 kommer att pågå mellan den 25/7 till den 7/8 och ha 8 medaljevent och grenar på programmet. Simhopp kommer att avgöras på Tokyo Aquatics Centre.

Sveriges OS-trupp i simhopp

Emma Gullstrand, 3-meterssvikt

Om simhopp i sommar-OS

Sedan 1904 har simhopp funnits med i OS och genom åren har Sverige rönt flera framgångar i simhopp i OS-sammanhang. Och kanske kan förklaringen till detta vara att det var just i Sverige och Tyskland som grenen simhopp växte fram i början på 1900-talet.

Synkroniserat simhopp är dock en ung sport i OS och har bara funnits med i programmet sen år 2000.

Regler

Med synkroniserat simhopp avses två tävlande i ett lag som ska utföra ett hopp exakt samtidigt. Det gäller att vara så samspelta som möjligt för att nå höga poäng.

Simhopp är en bedömningssport, så varje hopp kommer bedöms av en jury som sätter poäng på utförandet utifrån vissa bestämda kriterier. Hoppets svårighetsgrad har också betydelse för den slutliga poängen. Det är också hela hoppet som räknas med i bedömningen, från starten ända ner till nerslaget i vattnet.