Integritetspolicy

Detta är vår integritetspolicy för sommaros.se. Genom att besöka och använda sommaros.se godkänner du denna integritetspolicy och samtycket gäller tills vidare. Samtycker du inte till våra villkor ber vi dig sluta använda sommaros.se.

Cookies

Sommaros.se använder cookies så att sidan ska fungera bra för alla våra besökare. Dessa cookies sparas i max 30 dagar och samlar inte in känslig eller personlig information om dig. Vill du inte acceptera cookies från oss kan du göra en inställning i din webbläsare så att cookies inte tillåts.

Via cookies från tredjepart får vi även kunskap om hur våra besökare använder sommaros.se och hur våra besökare hittar till oss. Våra cookies från tredje part kommer från Google Analytics som sammanställer och presenterar data om till exempel vilka av våra artiklar som är mest lästa, hur länge besökarna stannar på sajten och från vilka länder besökarna kommer från. Via Google Analytics kan vi också se hur besökarna hittar till sommaros.se och om de använder mobil, dator eller surfplatta vid besöket. Vi får inte tillgång till besökarnas IP-nummer via Google Analytics, denna information lämnas inte ut till oss.

Med hjälp av Google Analytics får vi in data som är av betydelse för vårt utvecklings- och underhållsarbete av sommaros.se. Datan kan till exempel hjälpa oss att ta fram artiklar som är av intresse för våra besökare. Med hjälp av datan kan vi också mäta om vi når ut till den målgrupp vi tänkt. Uppgifterna i Google Analytics sparar vi i 26 månader så att vi kan undersöka på vilket sätt sajten utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

För oss är datan vi får från Google Analytics mycket värdefull. Men om du inte vill bidra med information kan du installera ett program som hindrar Google Analytics från att samla in information om hur du använder olika sajter. Du laddar ner programmet härifrån: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mail och kontaktformulär

Meddelanden som kommer in till oss via mail/kontaktformulär innehåller personlig information som e-postadress, ip-nummer och namn. Personlig och känslig information som du skriver i meddelandet får vi också del av.

Den information vi får via mail och kontaktformulär används endast i syfte att besvara ditt meddelande och kommer inte att säljas vidare. Mail sparas en tid.

Sociala medier

Om du kontakter oss via Sociala medier, som Facebook eller Twitter,  så kommer vi att få tillgång till dina uppgifter som du har angett i profilen. Och vi kommer att spara konversationen med dig så länge vi anser skälig. Uppgifterna kommer aldrig att delas vidare.

Länkar till externa sidor

Följer du någon av våra länkar till en extern sida gäller deras integritetspolicy och datahantering. Sommaros.se har ingen kontroll eller något ansvar för hur dessa sidor hanterar cookies och data.

Uppgifter kan delas

De uppgifter och data vi har om våra besökare kan vi ibland dela med en utomstående part i syfte att erbjuda vissa tjänster. Vi delar endast information med personuppgiftsbiträden som håller hög säkerhet och vi delar aldrig ut någon annan information än den som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Säker hantering av data

Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda den information som vi har om våra besökare. Dessutom har endast en begränsad krets av personer tillgång till datan som främst hanteras inom EU/EES även om undantag kan förekomma.

GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, och berättar därför vilken data vi har sparat om dig ifall du frågar oss. När du begär ut informationen kommer du att få reda på vad vi har sparat för information om dig, varför vi har sparat informationen, vilka som tagit del av den och hur den samlats in. Du kan sen komma med synpunkter på informationen och begära rättning eller komplettering av uppgifterna. Du har även rätt att be oss att radera informationen. För att kunna tillgodose ett sådant önskemål krävs att vi inte behöver spara uppgifterna av juridiska skäl. Detta kommer vi att undersöka närmre om du kommer med en förfrågan om radering av data.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kontakta oss genom vårt kontaktformulär.